Garanciális feltételek

Tájékoztatás

a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezésekről

Az utóbbi időben számos törvényi változás történt a vásárlók jogaival és azok érvényesítésével kapcsolatban. Új rendeletek születtek, ezzel egyidejűleg pedig jó néhány érvényét vesztette. Igen jelentősen szűkült a jótállásra kötelezett termékek köre, bizonyos termékkategóriáknál pedig 3.000 Ft-ról 10.000 Ft-ra nőtt az az értékhatár, amely fölött kötelező a jótállás. Megszűnt a korábban egyes kiemelt cikkcsoportokra vonatkozó 24 hónapos jótállás; időtartama immár egységesen 12 hónap. A jótállási jegy kötelező információtartalma is teljesen átalakult. A jövőben további törvényi változások képzelhetők el. Cégünk a jelenleg hatályos jogszabályok elvárásainak megfelelő feltételekkel biztosítja a jótállást a kijelölt termékekre. A korábban kiadott Jótállási Jegyek nem használhatók fel az új előírásoknak már nem megfelelő szövegezésük miatt.
Minden érintett termékünk mellé új jótállási jegyet biztosítunk. Ez jellemzően a 10.000 Ft fogyasztói ár feletti termékek rendeletben meghatározott részét érinti. Ettől – a vásárlók javára – számos esetben eltértünk. A jótállási kötelezettség alá nem eső egyéb termékekre egységesen 24 hónap szavatosság vonatkozik. A törvényváltozások fontosak az eladó/végfelhasználó viszonylatban, de nem érintik az eddigi visszáru visszavételi ügyintézésünket.
Kivonat a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szövegéből: (hatályba léptek 2003. szeptember 1-én és 2003. november 22-én)
„Ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni a fogyasztói szerződés tárgyát képező szolgáltatást nyújtó forgalmazóval (a továbbiakban: forgalmazó) szem ben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.” A jótállási kötelezettségvállalás Jótállási Jegy nélkül (vagy azt hiányosan kitöltve) is számonkérhető! A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti a megadott minta szerinti adatokat. „Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni. Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről
annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.” A kijavítást vagy kicserélést megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. „A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.” Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó köteles azt kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A jótállási jegyen fel kell tüntetni a vásárlót megillető jogokat, valamint az érvényesítés feltételeit.
Jelenlegi teljes kínálatunkból jótállásra kötelezett termékek a 72/2005.(IV.21.) korm. rendelet melléklete szerint:
– motoros kéziszerszámok,
– riasztó- és jelzőberendezések 10.000 Ft bruttó vételár felett,
– rádiók, autórádiók, rádiós ébresztőórák, rádió adó-vevő készülékek… 10.000 Ft bruttó vételár felett,
– DVD-felvevők és lejátszók, egyéni hangrendszerek és ezek tartozékai (erősítő, hangszóró, hangfal…)
– mikrofonok és fülhallgatók 10.000 Ft bruttó vételár felett,
– videokamerák 10.000 Ft bruttó vételár felett,
– órák 10.000 Ft bruttó vételár felett.
Forgalmazott egyéb termékeink nem minősülnek tartós fogyasztási cikknek.

Tisztelt Partnerünk!
Munkáját megkönnyítendő, mellékeltük az aktuális jogszabály szerint módosított, vevőreklamáció esetén kötelezően kitöltendő jegyzőkönyvet. Ennek másolatát a jövőben minden esetben kérjük csatolni a visszáruhoz.